Download Kriolu – Dino d’Santiago Ringtones

00:00

Categories : Pop

Kriolu - Dino d'Santiago Toque:

Nha kriolu eh sabi nigga
Di nos língua en ka ta kexa
Berdiano ku tuga prontu pa casa dentu d’igreja
Um grogu rixu pa kes gagu para di gagueja
Dentu tuga ku kriolu, nigga, nu ta festeja

Uiiiaaaiiiaaa uiiiiaaaiiiaaa
Nu ta mistura nôs tudu eh kriolu
Uuuiiiiaaiii uiiiiaaaaiiiaaa
Branco ku pretu, un gerason di oru

Kriolu sta sabi sta
Nos kriolu sta sabi sta
Nos kriolu sta sabi sta
Nos kriolu sta sabi